Interneta veikala placentactiv.lv (turpmāk: Interneta veikals) īpašnieks ir Palcent Active OÜ (reģistrācijas numurs Igaunijā: 16200623), atrašanās vieta Sepa 15g, Tartu 50114

Pārdošanas līguma darbības laiks, informācija par preci un cenu

Pārdošanas noteikumi ir spēkā, iegādājoties preces Interneta veikalā.

Interneta veikalā placentactiv.lv var iegādāties matu augšanu veicinošus produktus un serumu skropstu augšanas veicināšanai.

Interneta veikalā pārdodamo produktu cenas ir norādītas pie produktiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka precei var pievienot maksu par preces piegādi.

Preces piegādes maksa ir atkarīga no piegādes veida. Piegādes maksa tiek pircējam norādīta pasūtījuma noformēšanas laikā.

Informācija par preci ir norādīta Interneta veikalā tieši pie preces.

Pasūtījuma noformēšana

Lai pasūtītu preci, izvēlētie produkti ir jāpievieno grozam. Noformējot pasūtījumu, ir jāaizpilda pieprasītie datu lauki, ievadot savus personas datus. Apstiprinām, ka rūpējamies par Jūsu Personas datu drošību.

Pēc Personas datu anketas aizpildīšanas ir jāizvēlas piemērots produktu piegādes veids. Pēc tam uz ekrāna tiek norādīts maksas apmērs, kas ir jāsamaksā, izmantojot internetbanku saiti vai citu apmaksas risinājumu.

Līgums stājas spēkā, kad apmaksājamā summa tiek saņemta Interneta veikala norēķinu kontā. Izmantojot e-pastu, nosūtām apstiprinājumu par pasūtījuma veikšanu un apstiprinājumu par pasūtījumu pieņemšanu atainojam arī interneta vietnē.

Ja pasūtīto preci nav iespējams piegādāt, jo preces krājumi ir beigušies vai cita iemesla dēļ, nekavējoties informējam par to pircēju un atmaksājam samaksāto naudu (t.sk. preces piegādes izdevumus) nekavējoties, bet ne vēlāk kā 60 dienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas.

Piegāde

Interneta vietnē placentactiv.lv pasūtītās preces piegādājam tikai Igaunijas un Latvijas robežās. Uz ārvalstīm preces var pasūtīt, rakstot uz info@placentactiv.ee

Preces nosūtīšanas izdevumus sedz pircējs un atbilstošā informācija par cenu ir norādīta pie nosūtīšanas veida.

Latvijas teritorijā sūtījumi pircēja noteiktajā galamērķi parasti nonāk 3- 7 darbdienu laikā pēc pārdošanas līguma spēkā stāšanās.

Izņēmuma gadījumos mums ir tiesības preci piegādāt līdz 30 kalendāro dienu laikā.

Atkāpšanās tiesības

Pēc pasūtījuma saņemšanas pircējam ir tiesības atkāpties no e-veikalā noslēgtā līguma 60 dienu laikā. Atkāpšanās tiesības netiek piemērotas, ja pircējs ir juridiska persona.

Lai izmantotu 60 dienu atgriešanas tiesības, pasūtīto preci nedrīkst izmantot citādi kā nepieciešams, lai pārliecinātos par preces būtību, īpašībām un darbību veidā, kā tas būtu bijis atļauts preces pārbaudīšanai fiziskā veikalā.

Ja prece ir izmantota citam mērķim kā nepieciešams, lai pārliecinātos par preces būtību, īpašībām un darbību, vai tai ir lietošanas vai nodiluma pazīmes, Interneta veikalam ir tiesības samazināt atgriežamo atlīdzību atbilstoši tam, kā samazinājusies preces vērtība.

Lai atgrieztu preci, lūdzam iesniegt mums atgriešanas pieteikumu, rakstot uz e-pasta adresi info@placentactiv.ee  vēlākais, 60 dienu laikā pēc preces saņemšanas.

Izdevumus par preces atgriešanu sedz pircējs, izņemot tad, ja atgriešanas iemesls ir apstāklis, ka atgriežamā prece neatbilst pasūtītajam (piem., nepareiza vai defektīva prece).

Pircējam prece jāatgriež 60 dienu laikā pēc e-pasta vēstules nosūtīšanas vai jāiesniedz apliecinājums, ka viņš iepriekš minētajā periodā ir nodevis preci preces pārvadātājam.

Interneta veikals pēc atgriežamās preces saņemšanas atgriež pircējam visu no viņa saņemto līgumisko atlīdzību nekavējoties, taču ne vēlāk kā 60 dienu laikā pēc pieteikuma par atkāpšanos saņemšanas.

Interneta veikals var atteikties no atmaksas veikšanas līdz brīdim, kad ir saņēmis lietu, kura ir līguma priekšmets, vai brīdim, kad pircējs ir iesniedzis pierādījumu, ka ir lietu nosūtījis atpakaļ, atkarībā no tā, kas notiek agrāk.

Ja pircējs ir nepārprotami izvēlējies piegādes veidu, kas atšķiras no Interneta veikala piedāvātā vislētākā parastā lietas piegādes veida, Interneta veikalam nav jāatgriež patērētājam izdevumi, kas pārsniedz ar parasto piegādes veidu saistītos izdevumus.

Interneta veikalam ir tiesības atkāpties no pārdošanas darījuma un atprasīt no pircēja preci, ja preces cena interneta veikalā ir kļūdas dēļ norādīta ievērojami zemāka nekā preces tirgus cena.

Pretenzijas iesniegšanas tiesības

Interneta veikals atbild par pircējam pārdotās preces neatbilstību līguma nosacījumiem vai trūkumiem, kas bija jau lietas nodošanas brīdī, un kas parādās līdz divu gadu laikā no preces nodošanas pircējam. Šī termiņa pirmo sešu mēnešu laikā kopš lietas nodošanas pircējam pieņem, ka trūkums bija jau lietas nodošanas laikā. Atbilstošā pieņēmuma atspēkošana ir Interneta veikala pienākums.

Pircējam ir tiesības, parādoties trūkumam, vērsties, vēlākais, divu mēnešu laikā pie interneta veikala, nosūtot e-pasta vēstuli uz adresi info@placentactiv.ee vai zvanot uz tālruni +372 7414 356.

Interneta veikals neatbild par trūkumiem, kas ir radušies pēc preces nodošanas pircējam.

Ja Interneta veikalā iegādātai precei ir trūkumi, par kuriem atbild Interneta veikals, Interneta veikals labo vai aizvieto preci. Ja preci nav iespējams ne labot, ne aizvietot, Interneta veikals atgriež pircējam visus ar pārdošanas līgumu saistītos maksājumus.

Interneta veikals uz patērētāja iesniegtu sūdzību atbild rakstiski vai rakstiski reproducējamā formā 15 dienu laikā.

Personas datu apstrāde

Interneta veikals Jūsu personas datus apstrādā pārdošanas līguma izpildei un arī uz mūsu tiesiskas intereses pamata. Lūdzu, iepazīstieties ar mūsu datu aizsardzības noteikumiem, kuros esam detalizēti aprakstījuši mūsu tiesības, pienākumus un atbildību, kā arī Jūsu tiesības saistībā ar Jūsu personas datiem.

Strīdu risināšana

Ja pircējam ir pretenzijas pret Interneta veikalu, tās ir jānosūta uz e-pasta adresi info@placentactiv.ee vai jāzvana uz tālruni +372 7414 356

Ja pircējs un Interneta veikals nespēj atrisināt strīdu vienošanās ceļā, pircējs var vērsties Patērētāju strīdu risināšanas komisijā. Ar procesa nosacījumiem var iepazīties un iesniegumu iesniegt šeit. Patērētāju strīdu risināšanas komisijas kompetencē ir risināt strīdus, kas izriet no līguma, kas ir noslēgts starp pircēju un Interneta veikalu. Pircēja sūdzības izskatīšana komisijā ir bez maksas.

Pircējs var vērsties Eiropas Savienības patērētāju strīdus risinošajā platformā.

 

Produktu cena un norēķināšanās par produktiem

 

 1. Placent Active OÜ e-veikalā esošās cenas ir norādītas eiro un satur pievienotās vērtības nodokli atbilstoši uz Igaunijas Republikas likumu pamata noteiktajām likmēm.
 2. Placent Active OÜ ir tiesības mainīt produktu cenas jebkurā mirklī. Ja tiek mainīta cena, pirkumam ir spēkā cena, kura produktam bija noteikta pasūtījuma iesniegšanas laikā.
 3. Produktu cenām tiek pievienoti izdevumi par produktu piegādi klientam atbilstoši klienta izvēlētajam pakalpojuma sniedzējam.
 4. Klientam ir pienākums norēķināties par pasūtījumu atbilstoši produktu cenu un piegādes izdevumu summai. Placent Active OÜ nenosūta sūtījumu, kamēr klients nav pilnībā norēķinājies par pasūtījumu.
 5. Placent Active OÜ nodrošina norēķināšanos par produktiem šādos veidos:
  1. internetbanka  (Citadele, SEB, LHV Pank, Luminor);
  2. kredītkarte (Visa, Mastercard, Maestro);
  3. PayPal.
 6. Klients apņemas norēķināties par pasūtījumu 3 dienu laikā pēc pasūtījuma apstiprināšanas. Ja nauda par pasūtījumu nav saņemta Placent Active bankas kontā 3 dienu laikā pēc pasūtījuma apstiprināšanas, klienta pasūtījums tiek anulēts un, lai saņemtu produktus, ir jāiesniedz jauns pasūtījums.
 7. Ja klients kavē norēķināšanos par pirkumu pēc pasūtījuma iesniegšanas, Placent Active negarantē produktu pieejamību līguma noslēgšanas brīdi.
 8. Klients sedz ar norēķināšanos par pasūtījumu saistītos iespējamos izdevumus, t.sk. iespējamās bankas komisijas.