Interneta vietnē placentactiv.lv pasūtītās preces piegādājam tikai Igaunijas un Latvijas robežās. Uz ārvalstīm preces var pasūtīt, rakstot uz info@placentactiv.lv

Preces nosūtīšanas izdevumus sedz pircējs un atbilstošā informācija par cenu ir norādīta pie nosūtīšanas veida.

Igaunijas iekšienē sūtījumi pircēja noteiktajā galamērķi parasti nonāk 1-2 darbdienu laikā pēc pārdošanas līguma spēkā stāšanās.

Izņēmuma gadījumos mums ir tiesības preci piegādāt līdz 45 kalendāro dienu laikā.