Atkāpšanās tiesības

Pēc pasūtījuma saņemšanas pircējam ir tiesības atkāpties no e-veikalā noslēgtā līguma 60 dienu laikā. Atkāpšanās tiesības netiek piemērotas, ja pircējs ir juridiska persona.

Lai izmantotu 60 dienu atgriešanas tiesības, pasūtīto preci nedrīkst izmantot citādi kā nepieciešams, lai pārliecinātos par preces būtību, īpašībām un darbību veidā, kā tas būtu bijis atļauts preces pārbaudīšanai fiziskā veikalā.

Ja prece ir izmantota citam mērķim kā nepieciešams, lai pārliecinātos par preces būtību, īpašībām un darbību, vai tai ir lietošanas vai nodiluma pazīmes, Interneta veikalam ir tiesības samazināt atgriežamo atlīdzību atbilstoši tam, kā samazinājusies preces vērtība.

Lai atgrieztu preci, lūdzam iesniegt mums atgriešanas pieteikumu, rakstot uz e-pasta adresi info@placentactiv.ee, vēlākais, 60 dienu laikā pēc preces saņemšanas.

Izdevumus par preces atgriešanu sedz pircējs, izņemot tad, ja atgriešanas iemesls ir apstāklis, ka atgriežamā prece neatbilst pasūtītajam (piem., nepareiza vai defektīva prece).

Pircējam prece jāatgriež 60 dienu laikā pēc e-pasta vēstules nosūtīšanas vai jāiesniedz apliecinājums, ka viņš iepriekš minētajā periodā ir nodevis preci preces pārvadātājam.

Interneta veikals pēc atgriežamās preces saņemšanas atgriež pircējam visu no viņa saņemto līgumisko atlīdzību nekavējoties, taču ne vēlāk kā 60 dienu laikā pēc pieteikuma par atkāpšanos saņemšanas.

Interneta veikals var atteikties no atmaksas veikšanas līdz brīdim, kad ir saņēmis lietu, kura ir līguma priekšmets, vai brīdim, kad pircējs ir iesniedzis pierādījumu, ka ir lietu nosūtījis atpakaļ, atkarībā no tā, kas notiek agrāk.

Ja pircējs ir nepārprotami izvēlējies piegādes veidu, kas atšķiras no Interneta veikala piedāvātā vislētākā parastā lietas piegādes veida, Interneta veikalam nav jāatgriež patērētājam izdevumi, kas pārsniedz ar parasto piegādes veidu saistītos izdevumus.

Interneta veikalam ir tiesības atkāpties no pārdošanas darījuma un atprasīt no pircēja preci, ja preces cena interneta veikalā ir kļūdas dēļ norādīta ievērojami zemāka nekā preces tirgus cena.